Mest af alt elsker jeg

  • En rejse

    Jeg har arbejdet i kunstneriske fag i mange år. Over 30 faktisk. Jeg startede som tegner, og er nu vendt tilbage. Så hvis du er interesseret i det ...